მაგიდა 2024

500,00 

მასალა: მაგიდა საუკეთესო 2024
ხე
რკინა

მასალა: მაგიდა საუკეთესო 2024
ხე
რკინა

კატეგორია:

მასალა: მაგიდა საუკეთესო 2024
ხე

რკინა ქვედა ტექსტი

თბილისის მასშტაბით მიწოდების მაქსიმალური პერიოდი 3 სამუშაო დღეა.  რეგიონებში მიწოდება მოხდება მაქსიმუმ 5 სამუშაო დღის ვადაში

ავეჯი გაიცემა  შეფუთულ მდგომარეობაში;

თბილისის მასშტაბით 1000 ლარამდე შეძენილი ავეჯის სართულებზე ატანა და აწყობა არ შედის მომსახურებაში;   

თბილისის მასშტაბით 1000 ლარზე მეტი ღირებულების ავეჯის შესყიდვის შემთხვევაში მოქმედებს აწყობის სერვისი; (ლიფტის დაზიანების/არ არსებობის შემთხვევაში სართულებზე ატანა არ შედის მომსახურებაში);

რეგიონებში მიწოდებული შეკვეთის სართულებზე ატანა და აწყობა არ შედის მომსახურებაში. 

მომხმარებელი ვალდებულია კურიერის თანდასწრებით შეამოწმოს მიღებული ნივთები და
მხოლოდ ამის შემდეგ მოაწეროს ხელი მიღება-ჩაბარების დოკუმენტს. მიღება-ჩაბარების
დოკუმენტზე ხელის მოწერით ადასტურებს ჩამოთვლილი პროდუქციის სრულად და უნაკლოდ მიღებას.

პროდუქციის შეძენამდე მარაგი უნდა გადაამოწმოთ ოპერატორთან.
მიტანის სერვისის ფასებია:
1. თბილისის მასშტაბით 15 ლარი;
2. რეგიონებში განისაზღვრება ნივთის მოცულობისა (წონა/ზომა) და ადგილმდებარეობის მიხედვით.